Zece comune prahovene vor beneficia de cadastru gratuit, după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a demarat licitația pentru înregistrarea gratuită a proprietăţilor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară în 215 localități din România.

Comunele din Prahova care vor fi cadastrate gratuit sunt Măneşti (3.063 ha), Măgureni (4.520 ha), Ceptura (4.557 ha), Brazi (3.887 ha), Tomşani (2.071ha), Râfov (1.862 ha), Bărcăneşti (3.725 ha), Berceni (2.072 ha), Băneşti (1.246 ha), Fântânele ( 438 ha).

Selectarea unităţilor administrativ-teritoriale din zonele rurale a fost făcută după următoarele criterii: localităţi care fac obiectul dezvoltării proiectelor de infrastructură prevăzute în Master Planul General de Transport al României; localităţi care implementează ori sunt incluse în proiecte de dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor programe; localităţi în care sunt identificate zone cu vulnerabilităţi sociale particulare privind accesul informal la proprietate.