După contestaţii, zeci de candidaţi au primit note mai mici decât cele care îi nemulţumiseră!

Inspectoratul Județean Școlar Prahova a făcut publice rezultatele finale din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, în comparație cu anul trecut, rata de promovare fiind mai mică.
Astfel, în urma reevaluării lucrărilor contestate la proba scrisă, rata de promovare a ajuns la 86,88%, în condițiile în care cea inițială a fost 86,62%. În 2019, după soluționarea contestațiilor, rata de promovare a fost de 88,59%, iar în 2018- sub cele de anul trecut şi anul acesta – 82,97%.
După aflarea primelor rezultate la proba din acest an, au fost depuse 139 de contestații, iar în cazul a 136 de contestații (97,84%), conform ISJ Prahova, notele au fost modificate astfel: pentru 92 de lucrări contestate, notele inițiale au fost mărite, în timp ce pentru 44 de lucrări notele inițiale au fost micșorate.

Pe tranșe de note, situația finală a dus la următoarele rezultate: 8 candidați au obținut nota 10 (zece), 473 au obținut note mai mari de 7 (60,25%), 209 au obținut note între 5-7(26,62%), iar 103 candidați au obținut note mai mici de 5 (13,12%).

Pentru absolvenții din promoția curentă, totalul notelor peste 7 (șapte) a crescut cu 3,27% după rezolvarea contestațiilor.
Proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – titularizare, sesiunea 2020 a avut loc pe data de 29 iulie.

Examenul s-a desfăşurat în patru centre de concurs, iar pentru susținerea acestei probe s-au prezentat peste 850 de candidaţi, dintre care 153 de candidaţi au fost din promoţia curentă, primele rezultate fiind afișate pe data de 4 august, în aceeași zi, dar și pe 5 august, putându-se depune contestațiile.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații ar fi trebuit să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectorat în perioada 12 – 14 august.