Chiar dacă visteria municipalităţii e aproape goală, la Primăria Ploieşti se fac angajări. Astfel, conform unui anunţ,  Primăria Municipiului Ploieşti organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere, vacante, de secretar general al U.A.T., clasa I, gradul profesional II.

Condiţiile necesare pentru participărea la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 • funcționarii publici să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – juridice, administrative sau științe politice;
 • studii universitare de masterat, în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • vechime în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
 • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile codului administrat – O.U.G. nr. 57/2019.
 • Funcționarii publici de conducere pot promova într-o funcție publică de conducere vacantă de nivel superior, conform prevederilor an. 140 din H.G. nr. 611/2008.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 octombrie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 12 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

  Primăria Ploieşti are o problemă în a găsi un secretar al municiupiului. În ultimii trei ani funcţia a fost ocupată prin detaşare, concursul fiind organizat de mai multe ori, dar fără succes şi asta în ciuda salariului frumuşel, care sare de 10.000 de lei.