Inspectoratul de Poliţie Județean Prahova, organizează concurs cu recrutare din sursă externă, pentru ocuparea a 14 posturi vacante de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Chiojdeanca,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Filipeștii de Târg,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Măgureni,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Bărcănești,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Târgșoru Vechi,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Provița de Jos,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Mănești,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Poienarii Burchii

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Șoimari,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Râfov,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Drajna,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Cocorăștii Mislii,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Dumbrăvești,

-ajutor șef post la Postul de poliție comunal Fântânele,

CONDIŢII DE PARTICIPARE

Pot participa la concurs/examen, candidaţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”).

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

f) să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);

n) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deţinute în rezervă;

o) să dețină permis de conducere, categoria ”B”;

p) să deţină/obţină autorizaţie de acces la informaţii clasificate cu caracter “secret de serviciu”;

q) să deţină/obţină avizul pentru desemnarea în structurile poliţiei judiciare şi poliţist rutier.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierea se realizează, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail [email protected]

Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, orele 16:00, nu vor fi luate în considerare.

Sursa: Realitatea de Prahova

Articolul precedentBilanț coronavirus 14 septembrie: 3.929 de cazuri noi
Articolul următorLiviu Dragnea, interviu eveniment, la Realitatea Plus. Secretele care dinamitează scena politică. Jocuri murdare – dezvăluirile care vor lăsa urme adânci. De ce tremură Palatele?