În funcție de situația epidemiologică existentă la nivelul fiecărei unități de învățământ, respectiv al fiecărei formațiuni de studiu (clase), conducerea unității de învățământ stabilește, prin decizie a consiliului de administrație, calendarul desfășurării tezelor până la sfârșitul fiecărui semestru al anului școlar 2021 – 2022.
În primul semestru, tezele vor fi programate începând, de regulă, cu data de 6 decembrie 2021.
În unitățile de învățământ gimnazial, liceal și profesional cu predare în limbile minorităților naționale, precum și la clasele de nivel gimnazial, liceal și profesional cu predare în limbile minorităților naționale, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba și literatura maternă, indiferent de nivel, filieră, profil, specializare/calificare profesională, an de studiu și formă de școlarizare.
La clasa a VII-a și a VIII-a, la clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă, conform prevederilor art. 5 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.797/2017.
La clasele din învățământul liceal cu predare în regim bilingv sau intensiv a unei limbi moderne, indiferent de specializare/calificare profesională, pe lângă lucrările scrise menționate în listă, se susține lucrare scrisă semestrială și la limba modernă respectivă conform prevederilor art. 5 din Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.797/2017.
În cazurile în care o lucrare scrisă semestrială se susține la o disciplină la alegere dintr-o listă de discipline, elevii vor opta în scris pentru disciplina aleasă din listă. Opțiunile elevilor rămân valabile pe parcursul întregului an școlar. În învățământul special care utilizează curriculumul școlii de masă sau curriculumul școlii de masă adaptat, asigurând aceleași finalități ca învățământul de masă, se susțin tezele prevăzute pentru învățământul de masă.
În unitățile de învățământ care utilizează cur-riculumul învățământului special, elevii susțin teze la limba și literatura română și matematică, începând cu clasa a VI-a, cu excepția celor cu deficiențe grave/profunde/asociate, inclusiv surdocecitate, al căror progres se evaluează prin calificative.

Articolul precedentPloiești – Pieton accidentat pe trecere, în intersecția Șos. Vestului cu Poligonului
Articolul următorBilanț coronavirus 9 noiembrie: peste 7.500 de cazuri noi, aproape 500 de decese