Judecătoria Ploiești se alătură instituțiilor care protestează împotriva OUG 7/2019 și solicită abrogarea actului normativ!

Iată comunicatul de presă:

“Pe ordinea de zi fiind discutarea situației generate de adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 7/2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 20 februarie 2019.

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploiești,  întrunită  la data de 27.02.2019, ora 10.00, în cvorum legal, a adoptat cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, ca formă de protest fată de adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, în vederea abrogării actului normativ antemenţionat, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfăşurată de această instituţie), următoarele masuri :

 

 1. Emiterea prezentului comunicat,
 2. În perioada 02.2019 – 08.03.2019, judecătorii vor purta, in timpul ședințelor de judecata, banderole albe,
 3. În perioada 02.2019 – 08.03.2019 toate ședințele de judecată vor fi suspendate pentru treizeci de minute, în intervalul 12.00 – 12.30, după care se vor relua.

In adoptarea acestei hotărâri, Adunarea Generală a avut în vedere următoarele motive:

 1. Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 fără avizul Consiliului Superior al Magistraturii, impus de prevederile art. 9 alin. 1 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, încalcă în mod grav şi nescuzabil principiul cooperării loiale între cele trei puteri exercitate într-un stat democratic: legislativă, executivă şi judecătorească, evocat în mod constant de către Curtea Constituţională a României în jurisprudenţa sa.
 2. Cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării Consiliului Superior al Magistraturii (aspecte privind admiterea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi activitatea specifică desfăşurată de această instituţie), adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019 nu justifică o urgenţă imperioasă care să corespundă unei nevoi stringente de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, în contextul în care toate aceste 3 legi au fost modificate de către Parlament în toamna anului 2018.

 

 1. Introducerea unui nou caz de eliberare din funcţia de judecător prin Ordonanţa de
  Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, respectiv prin „neîndeplinirea condiţiei privind buna reputaţie, dacă în acest din urmă caz se apreciază că nu se impune menţinerea în funcţie”, reprezintă o subminare a independenţei judecătorului, în condiţiile în care textul normativ nu este clar şi predictibil, nefiind menţionate şi explicate criteriile legale care să corespundă conceptului de „bună reputaţie”.

 

 1. Principiul separaţiei carierelor, instituit prin art. 1 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care a fost introdus prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a fost nesocotit în mod flagrant prin modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019.

 

 1. Scoaterea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din arhitectura
  constituţională care instituie principiul controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, prin modificările realizate de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2019, vulnerabilizează independenţa sistemului judiciar şi reprezintă o abordare aptă să faciliteze creşterea presiunii în activitatea judiciară.
Articolul precedentFenomenul rar din Bucegi care seamănă cu aurorele polare
Articolul următorDouă cartiere din Ploiești rămân joi fără apă caldă și căldură